VERZORGENDE LEREN EN WERKEN 3DE GRAAD bso

Je leert

 • de competenties nodig als logistiek helper 
 • hulp bieden bij verzorging, maaltijd, rust in de eigen leefomgeving van de zorgvrager 
 • schoonmaak en onderhoud van de leefomgeving van de zorgvrager 
 • hulp bieden bij organisatie van de dagelijkse levensverrichtingen

Deze opleiding bedraagt minimum 2400 uren, waarvan ten minste 1200 uren alternerende werkplekopleiding. Je kan enkel een kwalificatie behalen als je deze uren haalt en slaagt.
Deze opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde graad beroep secundair onderwijs.

Je behaalt een studiegetuigschrift 2de jaar van de 3de graad als je

 • een certificaat van een traject leren en werken behaalt.
 • voor de doelstellingen AV van het leerplan 3de graad slaagt.
 • 4 jaar na de 1ste graad secundair onderwijs volgde.

Je behaalt het diploma secundair onderwijs als je

 • 5 jaar na de 1ste graad secundair onderwijs volgde.
 • het getuigschrift 2de graad behaalt/behaalde.
 • een certificaat van een traject leren en werken behaalt.
 • slaagt voor de doelstellingen AV van het leerplan 3de graad 3de graad.

Je kan als vervolgopleiding kiezen voor een specialisatiejaar verzorgende/zorgkundige duaal.

toelatingsvoorwaarden

 • Je voldoet aan de voltijdse leerplicht.
 • Je bent geslaagd voor de 2de graad.
 • Op basis van flexibele instroom vanuit ‘leren en werken’.

lessentabel

vakken5de jaar6de jaar
ALGEMENE VAKKEN
PAV6u5u
Engels2u1u
Frans1u
TECHNISCHE VAKKEN/PRAKTISCHE VAKKEN
assistentie in wonen, zorg en welzijn8u8u
WERKPLEKLEREN (aantal uren afhankelijk van de sector)22u22u

onze andere opleidingen

Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes.