VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE DUAAL specialisatie A-finaliteit

Je leert onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn. In de opleiding leer je ook binnen een gestructureerde equipe te werken en samen met de verpleegkundige en cliënt het zorgplan op te stellen waarbij de zorgprioriteiten bepaald worden. Per cliënt plan en voer je de zorg op systematische wijze uit conform het individueel zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding, wensen, … van de cliënt. Je rapporteert steeds aan de verpleegkundige onder wiens toezicht jij werkt.

Deze opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde graad beroep secundair onderwijs. De beroepsgerichte vorming is gekoppeld met de verplichte algemene vorming, die de minimumdoelen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van het 3de jaar van de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit volgt.
Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 4 (OK4) worden behaald. Deze opleiding loopt over 1 jaar.

Na deze opleiding behaal je een onderwijskwalificatie OK4 met inbegrip van de beroepskwalificatie BK4 verzorgende en de beroepskwalificatie BK4 zorgkundige.

toelatingsvoorwaarden

  • Je voldoet aan de voltijdse leerplicht.
  • Je behaalde de onderwijskwalificatie van de 3de graad.
  • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het leerjaar waarop je wenst in te schrijven.

lessentabel

vakkenspecialisatie
ALGEMENE VAKKEN
PAV5u
Engels1u
Frans1u
TECHNISCHE VAKKEN/PRAKTISCHE VAKKEN
verzorgende/zorgkundige8u
WERKPLEKLEREN (aantal uren afhankelijk van de sector)22u

onze andere opleidingen

Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes.