MACHINAAL HOUTBEWERKER DUAAL 2de graad A-finaliteit

In deze opleiding leer je de eigen werkzaamheden voorbereiden en de grondstoffen verwerken, (houtbewerkings-) machines in- en omstellen en werkstukken bewerken om zo onderdelen voor schrijnwerkelementen, meubelen, interieurelementen, decors en standen, … in hout en plaatmateriaal aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen.

Deze opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de tweede graad beroep secundair onderwijs. De beroepsgerichte vorming is gekoppeld met de verplichte algemene vorming, die de minimumdoelen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de 2de graad arbeidsmarktfinaliteit volgt.
Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 2 (OK2) worden behaald. Deze opleiding loopt over 2 jaren.

Na deze opleiding behaal je de onderwijskwalificatie OK2 met inbegrip van de beroepskwalificatie BK2 machinaal houtbewerker. Je doorstromen naar de 3de graad binnen-en buitenschrijnwerk duaal of binnenschrijnwerk en interieur duaal.

toelatingsvoorwaarden

  • Je voldoet aan de voltijdse leerplicht.
  • Je bent 15 jaar en hebt de 1ste graad gevolgd.
  • Je bent 16 jaar en kan instappen zonder voorwaarden.
  • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het leerjaar waarop je wenst in te schrijven.

lessentabel

vakken3de jaar4de jaar
ALGEMENE VAKKEN
PAV8u8u
Engels1u1u
Frans1u1u
TECHNISCHE VAKKEN/PRAKTISCHE VAKKEN
machinaal houtbewerker6u6u
WERKPLEKLEREN (aantal uren afhankelijk van de sector)22/24u22/24u

onze andere opleidingen

Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes.