BINNENSCHRIJNWERK EN INTERIEUR DUAAL 3de graad A-finaliteit

In deze opleiding leer je de eigen werkzaamheden voorbereiden en de grondstoffen verwerken; (houtbewerkings)machines in- en omstellen; onderdelen voor binnenschrijnwerk en interieurelementen bewerken, vergaren en afmonteren; elementen aan elkaar of aan de ruwbouw bevestigen en aansluiten; sanitaire en elektrische toestellen integreren en binnenschrijnwerk en interieuronderdelen afwerken om zo enerzijds binnenschrijnwerk zoals binnendeuren, lambriseringen, om- en afkastingen, wanden, plafonds, … en anderzijds interieur- of projectmeubilair zoals keukens, badkamers, dressings, winkel- en kantoorinrichtingen, … aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen.

Deze opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde graad beroep secundair onderwijs. De beroepsgerichte vorming is gekoppeld met de verplichte algemene vorming, die de minimumdoelen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit volgt.
Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 3 (OK3) worden behaald. Deze opleiding loopt over 2 jaren.

Na deze opleiding behaal je een onderwijskwalificatie OK3 met inbegrip van de beroepskwalificatie BK3 binnenschrijnwerker en de beroepskwalificatie BK3 interieurbouwer.
Er is geen vervolgopleiding.

toelatingsvoorwaarden

  • Je voldoet aan de voltijdse leerplicht.
  • Je bent geslaagd voor de 2de graad.
  • Je behaalde het onderliggende BK2/3.
  • Op basis van flexibele instroom vanuit ‘leren en werken’.

lessentabel

vakken5de jaar
ALGEMENE VAKKEN
PAV6u
Engels2u
Frans
TECHNISCHE VAKKEN/PRAKTISCHE VAKKEN
binnenschrijnwerk en interieur8u
WERKPLEKLEREN (aantal uren afhankelijk van de sector)22/24u

In het opleidingsgebied hout kan je in de 3de graad ook de opleiding BINNEN- EN BUITENSCHRIJNWERK DUAAL volgen.

Meer informatie vind je op de pagina van de opleiding.


onze andere opleidingen

Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes.