BEVEILIGINGSTECHNICUS DUAAL Se-N-Se 7TSO

Je leert in dit jaar extra vaardigheden en attitudes om zelfstandig systemen zoals diverse beveiligingssystemen (inbraak- en brandbeveiliging, toegangscontrole) en camerabewakingssystemen te installeren, in bedrijf te stellen, te onderhouden en te herstellen.

Deze opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Het ‘certificaat van kwalificatie en opleiding inzake installatie en onderhoud van alarmsystemen en -centrales’ kan tijdens dit jaar behaald worden. Dit certificaat, uitgereikt door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, verschaft de wettelijke basis om aan de slag te gaan als installateur (technicus) van alarmsystemen en centrales in een beveiligingsonderneming.

Na deze opleiding behaal het ‘certificaat van kwalificatie en opleiding inzake installatie en onderhoud van alarmsystemen en -centrales’.

toelatingsvoorwaarden

  • Je voldoet aan de voltijdse leerplicht.
  • Je behaalde de onderwijskwalificatie van de 3de graad.
  • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het leerjaar waarop je wenst in te schrijven.

lessentabel

vakkenuren
TECHNISCHE VAKKEN/PRAKTISCHE VAKKEN
beveiligingstechnieken14u
WERKPLEKLEREN 24u

onze andere opleidingen

Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes.