RUWBOUW DUAAL 3de graad A-finaliteit

In deze opleiding ruwbouw duaal leer je in een residentiële context metselwerken, bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken,… om nieuwbouw en renovatiewerken te realiseren.

Deze opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde graad beroep secundair onderwijs. De beroepsgerichte vorming is gekoppeld met de verplichte algemene vorming, die de minimumdoelen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit volgt.
Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 3 (OK3) worden behaald. Deze opleiding loopt over 2 jaren.

Na deze opleiding behaal je de onderwijskwalificatie OK3 met inbegrip van de beroepskwalificatie BK3 metselaar. Je kan als vervolgopleiding kiezen voor een specialisatiejaar dakwerker duaal.

toelatingsvoorwaarden

  • Je voldoet aan de voltijdse leerplicht.
  • Je bent geslaagd voor de 2de graad.
  • Je behaalde het onderliggende BK2/3.
  • Op basis van flexibele instroom vanuit ‘leren en werken’.

lessentabel

vakken5de jaar
ALGEMENE VAKKEN
PAV6u
Engels2u
Frans
TECHNISCHE VAKKEN/PRAKTISCHE VAKKEN
ruwbouw8u
WERKPLEKLEREN (aantal uren afhankelijk van de sector)22/24u

In het opleidingsgebied bouw kan je in de 3de graad ook de opleiding  AFWERKING BOUW volgen.

Meer informatie vind je op de pagina van de opleiding.


onze andere opleidingen

Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes.