ONTHAAL, ORGANISATIE EN SALES DUAAL 3de graad A-finaliteit

Je leert personen correct onthalen en informeren, een beperkt aantal administratieve taken uitvoeren en klantgericht werken om producten/diensten aan particuliere klanten te verkopen om zo de commerciĆ«le/onthaaldoelstellingen van de organisatie te helpen realiseren.

Je dient dit opleidingstraject te vervullen binnen zowel een verkoopomgeving als een onthaalomgeving.

Deze opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde graad beroep secundair onderwijs. De beroepsgerichte vorming is gekoppeld met de verplichte algemene vorming, die de minimumdoelen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit volgt.
Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 3 (OK3) worden behaald. Deze opleiding loopt over 2 jaren.

Na deze opleiding behaal je de onderwijskwalificatie OK3 met inbegrip van de beroepskwalificatie BK4 winkelverkoper en de beroepskwalificatie BK3 administratief medewerker onthaal.
Er is geen vervolgopleiding.

toelatingsvoorwaarden

  • Je voldoet aan de voltijdse leerplicht.
  • Je bent geslaagd voor de 2de graad.
  • Je behaalde het onderliggende BK2/3.
  • Op basis van flexibele instroom vanuit ‘leren en werken’.

lessentabel

vakken5de jaar
ALGEMENE VAKKEN
PAV6u
Engels2u
Frans2u
TECHNISCHE VAKKEN/PRAKTISCHE VAKKEN
onthaal, organisatie en sales (m.i.v. Engels, Frans, Duits)8u
WERKPLEKLEREN (aantal uren afhankelijk van de sector)22/24u

onze andere opleidingen