MONTEUR STEIGERBOUW DUAAL specialisatie A-finaliteit

Je leert enerzijds zelfstandig steigers met standaardconfiguraties monteren, demonteren, ombouwen en herstellen en anderzijds helpen onder toezicht van een chef-monteur bij het monteren, demonteren, ombouwen en herstellen van steigers met complexe configuratie om zo veilige steigerconstructies te realiseren.

Deze opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde graad beroep secundair onderwijs. De beroepsgerichte vorming is gekoppeld met de verplichte algemene vorming, die de minimumdoelen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van het 3de jaar van de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit volgt.
Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 4 (OK4) worden behaald. Deze opleiding loopt over 1 jaar.

Na deze opleiding behaal je een onderwijskwalificatie OK4 met inbegrip van de beroepskwalificatie BK4 monteur steigerbouw.

toelatingsvoorwaarden

  • Je voldoet aan de voltijdse leerplicht.
  • Je behaalde de onderwijskwalificatie van de 3de graad.
  • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het leerjaar waarop je wenst in te schrijven.

lessentabel

vakkenspecialisatie
ALGEMENE VAKKEN
PAV5u
Engels1u
Frans1u
TECHNISCHE VAKKEN/PRAKTISCHE VAKKEN
monteur steigerbouw8u
WERKPLEKLEREN (aantal uren afhankelijk van de sector)22/24u

onze andere opleidingen