LOGISTIEK DUAAL 3de graad bso

Je leert op zelfstandig wijze de basiscompetenties in een magazijnomgeving, de logistiek vanuit een ruimer perspectief; de logistieke keten, magazijnbeheer en magazijninrichting, zien, de activiteiten met betrekking tot de goederenstroom voeren.
Je leert op een veilig en verantwoorde manier een gemotoriseerd transportmiddel gebruiken.
In een keuzegedeelte kan je de essentie van duurzaam ondernemen en ondernemerschap onder knie krijgen.

Deze opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde graad beroep secundair onderwijs. De beroepsgerichte vorming is gekoppeld met de verplichte algemene vorming, die de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit volgt.
Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 3 (OK3) worden behaald. Deze opleiding loopt over 2 jaren.

Na deze opleiding behaal je de beroepskwalificatie BK3 elektrotechnische installateur en de beroepskwalificatie BK 4 technicus industriƫle elektriciteit en een onderwijskwalificatie van niveau 3 OK3.
Er is geen vervolgopleiding.

toelatingsvoorwaarden

  • Je voldoet aan de voltijdse leerplicht.
  • Je bent 15 jaar en hebt de 1ste graad gevolgd.
  • Je bent 16 jaar en kan instappen zonder voorwaarden.
  • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het leerjaar waarop je wenst in te schrijven.

lessentabel

vakken5de jaar
ALGEMENE VAKKEN
PAV6u
Engels2u
Frans
TECHNISCHE VAKKEN/PRAKTISCHE VAKKEN
elektrische installaties8u
WERKPLEKLEREN (aantal uren afhankelijk van de sector)22/24u

onze andere opleidingen