ASSISTENTIE IN WONEN, ZORG EN WELZIJN DUAAL A-finaliteit

Je leert op tegemoetkomen aan en signaleren van de wensen en noden van cliënten, indirecte zorg verlenen en logistieke taken uitvoeren om het comfort van cliënten te waarborgen. Je ontwikkelt duurzame sociale en communicatieve vaardigheden. Je participeert in de teamwerking in functie van een kwaliteitsvolle werking van de organisatie.

Deze opleiding combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde graad beroep secundair onderwijs. De beroepsgerichte vorming is gekoppeld met de verplichte algemene vorming, die de minimumdoelen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit volgt.
Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 3 (OK3) worden behaald. Deze opleiding loopt over 2 jaren.

Na deze opleiding behaal je een onderwijskwalificatie OK3 met inbegrip van de beroepskwalificatie BK3 assistentie in wonen, zorg en welzijn.
Je kan als vervolgopleiding kiezen voor een specialisatiejaar verzorgende/zorgkundige duaal.

toelatingsvoorwaarden

  • Je voldoet aan de voltijdse leerplicht.
  • Je bent geslaagd voor de 2de graad.
  • Je behaalde het onderliggende BK2/3.
  • Op basis van flexibele instroom vanuit ‘leren en werken’.

lessentabel

vakken5de jaar
ALGEMENE VAKKEN
PAV6u
Engels2u
Frans
TECHNISCHE VAKKEN/PRAKTISCHE VAKKEN
assistentie in wonen, zorg en welzijn8u
WERKPLEKLEREN (aantal uren afhankelijk van de sector)22/24u

onze andere opleidingen