DUAAL LEREN IN SCHOLENGROEP SINT-MICHIEL ROESELARE

Scholengroep Sint-Michiel organiseert eigentijds onderwijs in de katholieke secundaire scholen en internaten van de regio Roeselare-Ardooie. Vanuit de christelijke spiritualiteit en de verschillende schooltradities vormen vijf kernwaarden de pijlers van onze visie: elk talentverbondenheidin dialoogkwaliteitinnovatie. Vanuit die kernwaarden engageert het personeelsteam zich voor de brede vorming van alle leerlingen op een zorgzame wijze. Onze scholen zijn uitdagend voor de jonge mensen die aan ons zijn toevertrouwd. We willen hun talenten en interesses ontwikkelen in voorbereiding op het beroepsleven of het hoger onderwijs. We moedigen alle jongeren aan om uit te groeien tot unieke jongvolwassenen met een open geest: positief-kritisch, hoopvol en bewogen voor mens en wereld. Elke school van Scholengroep Sint-Michiel zet in op een leerlinggerichte leefomgeving en wil voor de jongere voluit ‘School van je leven’ zijn.

En om helemaal tegemoet te komen aan de talenten van leerlingen die leren met werken willen combineren, trekt de scholengroep gericht de kaart van het DUAAL LEREN.
Deze worden aangeboden op 3 campussen.